Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMITTKOPPOR smit3~kop2ωr, sbst. pl.; best. -na.
Etymologi
om (en från ö. Asien härstammande) höggradigt smittsam sjukdom som (i sin normala form) främst kännetecknas av tätt liggande, först vattenklara senare varfyllda, koppor (se KOPPA, sbst.2 1 a) l. pustlar som efterlämnar bestående ärr, koppor (se KOPPA, sbst.2 1 b). Vaccination mot smittkoppor. ÅbSvUndH 81 C: 21 (i handl. fr. 1804). På 16- och 1700-talet var smittkoppor den mest utbredda folksjukdomen. Wirgin Häls. 3: 30 (1933). SDS 1959, nr 47, s. 2.
Ssgr: A (utom i -ympning numera mindre br.): SMITTKOPP-DÖDSFALL, -EPIDEMI, -FALL, -GIFT, -INFEKTION, se B.
-MATERIE. (†) smittkoppsvar; jfr materia 2. Lovén Anv. 57 (1838).
-PUSTEL, -SJUK, -VAR, -YMPNING, -ÄMNE, se B.
B: SMITTKOPPS-DÖDSFALL. (smittkopp- 1896. smittkopps- 1918 osv.) dödsfall i smittkoppor. BtRiksdP 1897, I. 1: nr 4, MedStyrSkrifv. 2: 42 (1896).
-EPIDEMI. (smittkopp- 18571920. smittkopps- 1861 osv.) Hygiea 1857, s. 603.
-FALL. (smittkopp- 1894. smittkopps- 1884 osv.) fall (se d. o. XII 4 f) av smittkoppor. Hygiea 1884, Förh. s. 101.
-GIFT. (smittkopp- 18721895) (numera nästan bl. med ngt ålderdomlig prägel) smittämne l. ”sjukdomsgift” som orsakar smittkoppor. Tholander Ordl. (1872). Hygiea 1895, 2: 685.
-INFEKTION. (smittkopp- 1920. smittkopps- 1962 osv.) 2NF 31: 206 (1920).
-INOKULATION. (föga br.) med. smittkoppsympning. 2NF 2: 733 (1904). Wirgin Häls. 3: 205 (1933).
-PATIENT. Hygiea 1894, 2: 22.
-PRODROM. med. symtom på smittkoppor. Hygiea 1884, Förh. s. 102.
-PUSTEL. (smittkopp- 1897) Almquist Häls. 748 (1897).
-SJUK. (smittkopp- 18841933. smittkopps- 1934 osv.) sjuk i smittkoppor, som har smittkoppor; särsk. i substantivisk anv. Hygiea 1884, Förh. s. 102.
-UTSLAG~02 l. ~20. Wirgin Häls. 3: 91 (1933).
-VACCIN. vaccin mot smittkoppor. SvD(A) 1936, nr 190, s. 3.
-VACCINATION. SvLäkT 1935, s. 333.
-VACCINERA. vaccinera (ngn) mot smittkoppor, smittkoppsympa. SvD(A) 1962, nr 65, s. 17 (i pass.).
-VACCINERING. (vaccinering mot smittkoppor gm) smittkoppsympning. DN(B) 1959, nr 10, s. 4.
-VAR. (smittkopp- 1896) var l. varaktig vätska från smittkoppsutslag. Sundberg Skyddsympn. 13 (1896).
-VIRUS. virus utgörande smittämne i smittkoppor. Wirgin Häls. 3: 50 (1933).
-YMPA. utföra smittkoppsympning av (ngn), smittkoppsvaccinera. SvD(A) 1963, nr 135, s. 23.
-YMPNING. (smittkopp- 1897 osv. smittkopps- 1896 osv.) om inympning av smittkoppornas smittämne (l. detta närstående smittämne) för att uppnå immunitet mot sjukdomen, skyddsympning mot smittkoppor, smittkoppsvaccinering. Sundberg Skyddsympn. 7 (1896).
-ÄMNE. (smittkopp- 1838) (numera mindre br.) ympämne (för smittkoppsympning) från smittkoppsutslag. Lovén Anv. 55 (1838).

 

Spalt S 7600 band 28, 1979

Webbansvarig