Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMILE smi3le2, r. l. m. (Fries Ordb. (c. 1870), LoW (1911)), äv. n. (Fries BotUtfl. 3: 204 (1864), Björkman (1889)); best. -en resp. -et.
Ordformer
(smil- 1864 osv. smyl- 1699 (: smylot))
Etymologi
[jfr nor. dial. smele, smile, smyle, smelve, smylve o. d., lt. smēle, t. schmiele, schmelche o. d. (av mht. smelche, smēle, av fht. smelha), nl. smeel, samtliga om arter av Aira Lin. l. liknande smalbladiga gräs; till k-utvidgning av roten i SMAL, adj., l. (den därmed möjl. ytterst identiska) roten i MALA (jfr mht. smelhe, smal, liten, samt lett. smalks, lit. smulkùs, båda: fin, tunn); i bet. 2 upptaget av EFries (se Fries BotUtfl. 3: 204 (1864), Dens. Ordb. (c. 1870)) efter t. schmiele o. nor. smile (med etymologiskt felaktig anslutning till sv. dial. smöle, höavfall)]
1) (†) om smalbladiga sävarter; anträffat bl. i avledn. SMILOT.
2) (numera föga br.) bot. (gräs av) släktet Aira Lin. (med de svenska arterna A. præcox Lin., vårtåtel, A. caryophyllea Lin., vittåtel); äv. i uttr. tidig smile, vårtåtel. Fries BotUtfl. 3: 204 (1864). Areschoug Fl. 524 (1881; om släktet). Bolin Gräsfrukt. 8 (1894: tidig). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 755 (1901). 2SvUppslB (1953). — jfr TÅTEL-, VÅR-SMILE.
Ssg: (2) SMILE-HAVRE. (†) gräset Aira præcox Lin., vårtåtel. Gosselman BlekFl. 18 (1865).
Avledn.: SMILOT, adj. (†) till 1: som har avseende på l. utgöres av ”smile”. (Lat.) Scirpeus, .. (sv.) smylot. Cellarius 174 (1699).

 

Spalt S 7565 band 28, 1979

Webbansvarig