Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMET- sme3t~ l. SMETE- sme3te~.
Ordformer
(smede- 1712 (: smedeved). smeet- 1711 (: Smeetwed). smet- 1648 (: Smetstångh)1969 (: ”smetfälleved”). smete- 1941 (: smetefällornas, gen. pl. best.). smett- 1719 (: Smettstake)1843 (: Smettvedes Kol))
Etymologi
[sv. dial. smet(e)-; ssgsform av SMET, sbst.2, l. SMETA, v.; sannol dock delvis till SMET, sbst.3, l. sv. dial. (till (stammen i) SMET, sbst.2, l. SMETA, v., bildat) smete, n., svedjeland, bränd fälla]
i ssgr betecknande bränt (o. nedsotat) skogsområde l. (av sot o. d.) nedsmetad ved o. d.
Ssgr (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat, i sht i skildring av ä. förh.): A: SMET-FÄLLA. (smet- 17321969 (: ”smetfälleved”). smete- 1941) [sv. dial. smet(e)fälla] om smutsande sotig skogstrakt där (avverkning o.) bränning ägt rum (särsk. liktydigt med: bränd fälla l. svedjefälla l. svedjefall). NVedboDomb. Höstt. 1732, § 51. Moberg Rid 28 (1941; i skildring av ä. förh.).
Ssg: smetfälle-ved. [sv. dial. smet(e)fälleved] (i vissa trakter, bygdemålsfärgat, i sht i skildring av ä. förh.) = smet-ved. ÖgCorr. 1969, nr 224, s. 10.
-GÄRDSGÅRD~02 l. ~20. (smete- 1797) [sv. dial. smet(e)gärdsgård] gärdsgård av ”smetved” (kring ”smetfälla”). NVedboDomb. Vårt. 1797, § 47.
-STAKE. stake på ”smetfälla” l. från (gärdsgård kring) ”smetfälla”. NVedboDomb. Höstt. 1719, § 18.
-STOCK. stock på l. från ”smetfälla”. NVedboDomb. Höstt. 1732, § 51. Smet-stockar, som finnas på wedkastar. Linnæus Bijskjöts. 96 (1768).
-STÅNG. jfr -stake. NVedboDomb. Sommart. 1648 (använd ss. tillhygge). Wij funno .. (veden som skulle hämtas) intet, utan kiörde bort på en swedja och hemtade några smetstänger. VRP 17/12 1720.
-TRINNE. gärdselvirke hämtat från ”smetfälla”. Gärdesgården kring denna fälla, som war hägnad af smet trinne. NVedboDomb. Vårt. 1788, § 57.
-VED. (smet- 16791939. smete- 1712) [sv. dial. smet(e)ved] ved l. virke på l. från ”smetfälla”, svedjefallsved, sotved; jfr -fälle-ved. (Betalning) För 7 lass smetveedh som kiyrkioherdens drengiar af Pehr Jonsons gärdesgård vthan lof .. tagit. VDAkt. 1680, nr 232 (1679). Genom svedjningen brändes skogen ned, och på de så uppkomna ”fällorna” drevs ett primitivt jordbruk. ”Fällan” omgärdades sedan med de stockar, som ej uppbränts (s. k. smetved). SvFolket 5: 183 (1939).
Ssg: smetveds-kol. (-vedes-) (†) om (ss. kolved nyttjad) ”smetved” (som delvis var förkolnad). Rehnberg SmålBystämma 125 (i handl. fr. 1843).
B: SMETE-FÄLLA, -GÄRDSGÅRD, -VED, se A.

 

Spalt S 7503 band 28, 1979

Webbansvarig