Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMACKA, v.2 -ade.
Etymologi
[till smack, biform till SUMAK]
(†) med avs. på gods som skall färgas: lägga i bad innehållande sumak; jfr SUMAKERA. Det väl rengjorda tyget betas .. och stundom gallas eller smackas det äfven. Almström KemTekn. 2: 443 (1845). Därs. 445 (i p. pf., om gods för färgning).

 

Spalt S 7412 band 28, 1979

Webbansvarig