Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLUGGER slug4er l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, m.; best. -n; pl. sluggrar (SAOL (1950) osv.) l. -s (IdrBl. 1935, nr 1, s. 2, osv.), äv. (föga br.) = (IdrBl. 1935, nr 61, s. 16 (: sluggerna, best.)).
Etymologi
[av eng. slugger, sidoform till slogger, (pris)boxare, avledn. av slug, slog (se SLUGGA)]
i sht sport. sluggande boxare; äv. i överförd l. bildl. anv. Swing 1920, nr 4, s. 12. En politisk slugger. SvD 1973, nr 87, s. 3.
Ssgr (i sht sport.): SLUGGER-ANDA. jfr ande VIII 3, 5. Swing 1921, nr 43, s. 4 (i fråga om boxning).
-BETONAD, p. adj. kännetecknad av sluggerstil; äv. i överförd l. bildl. anv. IdrBl. 1935, nr 4, s. 3 (om spelstil i tennis). LD 1958, nr 83, s. 1 (om person, i fråga om kläder o. d.).
-BOXNING. boxning kännetecknad av sluggerstil. Swing 1923, nr 3, s. 4.
-FEST. oeg., om boxningsmatch l., i överförd anv., idrottstävling o. d. kännetecknad av sluggerstil. Swing 1923, nr 16, s. 7 (om rond i boxningsmatch). DN(A) 1964, nr 32, s. 21 (om ruffig bandymatch).
-SPEL. spel kännetecknat av sluggerstil. SDS 1935, nr 89, s. 11 (i fråga om tennis).
-STIL. om boxningsstil utmärkande för en slugger l. sluggrar; äv. i överförd l. bildl. anv. Swing 1921, nr 48, s. 6. DN 1970, nr 228, s. 2 (i fråga om valtal).
-TAKTIK. jfr -stil. Swing 1921, nr 44, s. 7 (i fråga om boxning).
-TYP. om boxare som är av den typ som kännetecknas av sluggerstil. Swing 1923, nr 1, s. 15.

 

Spalt S 6764 band 27, 1977

Webbansvarig