Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLUDDERI, n.
Etymologi
[till SLUDDRA; jfr lt. sluderie, skvaller, sladder, t. schluderei, slarv (i arbetet)]
(†) motsv. SLUDDRA 1 slutet, om försäljning till underpris. Nordström SthmFirmH 294 (i handl. fr. 1856).

 

Spalt S 6758 band 27, 1977

Webbansvarig