Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIPPER-.
Etymologi
[ssgsform till ett icke anträffat vbalsbst. till SLIPPRA, v.]
ss. förled i ssgr.
Ssgr (†): SLIPPER-FULL. slipprig, hal. Lagerlöf Vitt. 60 (1684; om väg, i bild).
-PLAN. i det bildl. uttr. världsens slipperplan, det slippriga fält som världen utgör; jfr plan, sbst.1 I 1 e. Rydelius Vitt. 53 (1716).

 

Spalt S 6663 band 27, 1977

Webbansvarig