Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIP sli4p, sbst.5, n. (Schultze Ordb. 4552 (c. 1755) osv.) ((†) r. l. m. Engeström Lab. 1: 15 (1781), Björkman (1889)); best. -et.
Ordformer
(förr äv. slijp(p))
Etymologi
[jfr d. slib, mlt. slip, nl. slijp, mht. slif (t. schliff); vbalsbst. till SLIPA, v.2]
om handlingen att slipa, slipning (äv. konkretare, om omgång då ngt slipas l. slipning äger rum); numera bl. (i sht i fackspr.) konkret, ss. ämnesnamn, om fint stoff använt ss. slipmedel l. avnött gm slipning, i sht om slipmassa (se d. o. 2); jfr SLIP-AVFALL, -GORR m. fl. (se SLIPA, v.2 ssgr). Slijp .. 3 t(un)nor. TullbSthm 19/7 1574 (exakt bet. oviss). Slip .. (dvs.) hwäszning .. Dät första slip. Schultze Ordb. 4552 (c. 1755). Slip tilkommer af Pims-sten, Sand-sten och Kol, hvarmed det arbetade Silfret jämnslipas. VetAH 1775, s. 210. Ur sopor och slip från guldarbetares verkstäder kunna de ädla metaller, som deri finnas, utdragas. Åkerman KemTechn. 1: 189 (1832). GrafUppslB (1951; om slipmassa). — jfr OLJE-, TRÄ-SLIP.
Ssgr: SLIP-BLANDAD, p. adj. (i fackspr.) blandad med l. innehållande slip. 2NF 31: 672 (1920; om papper).
-HALT. (i fackspr.) halt av slipmassa (se d. o. 2) i papper. HantvB I. 5: 298 (1937).
-HO, sbst.1 (sbst.2 se sp. 6635). odont. (i tandtekniska laboratorier använd) liten behållare för uppsamling av det vid slipning avslipade stoftet. KatalDentalAB 1961, s. 256.
-MARKNAD. (i fackspr.) om marknaden (se marknad 2) för slipmassa (se d. o. 2). SkogsvT 1910, s. 247.
-PROV, sbst.1 (sbst.2 se sp. 6638). (i fackspr.) konkret: kvantitet av slip utgörande prov (se d. o. 5). Löfgren TenngjH I. 3: 150 (cit. fr. 1833).
-SMÄLTNING. (numera bl. tillf.) smältning av slip. Engeström Lab. 1: 39 (1781).
-TEMPERATUR. (i fackspr.) om temperaturen i den slipmassa (se d. o. 2) som ligger i sliptråg. TNCPubl. 29: 20 (1958).

 

Spalt S 6625 band 27, 1977

Webbansvarig