Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIP sli4p sbst.4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; l. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) SLIPE sli3pe2, n.; best. -et; pl. -en.
Ordformer
(slip 1862 (: städslip) osv. slipe 1904 osv.)
Etymologi
[sv. dial. slip, slipe; till SLIPA, v.2]
(i fackspr. o. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) inrättning för slipning, slipapparat l. slipmaskin l. slipsten l. slipverk o. d. Smedja med mekanisk hammare, borrmaskin, fläkt, slipe, smärgelskifva och nödiga arbetsredskap. PT 1904, nr 117 A, s. 4. Slipverken användas för framställning av mekanisk massa, slipmassa. Efter sin konstruktion uppdelas de i kannslipar, magasinslipar och kontinuerliga slipar. IngHb. 3: 657 (1949). Jag slog med hans lie, och han drog slipet åt mig när jag vässade den. Moberg DinStund 126 (1963). — jfr SKRUV-, STÄD-SLIP.
Ssgr: SLIP-REGLERING. (i fackspr.) reglering av verksamheten hos slipverk. IngHb. 3: 660 (1949).
-REGULATOR. (i fackspr.) regulator för slipreglering. IngHb. 3: 660 (1949).

 

Spalt S 6625 band 27, 1977

Webbansvarig