Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLINKE sliŋ3ke2, n. (Fries Ordb. 111 (c. 1870) osv.), äv. r. l. m. (Lilja SkånFl. 791 (1870), LoW (1911)); best. -et resp. -en; pl. -en resp. -ar.
Ordformer
(förr äv. -ck-)
Etymologi
[sv. dial. slinke; till SLINKA, v.; namnet är givet med tanke på (de smalstammiga o. med kransvis sittande grenar försedda) algernas rörelser i vattnet]
bot. (alg av) släktet Nitella Ag.; särsk. om arten N. flexilis Ag.; jfr SLINKA, sbst. II 3. Lilja SkånFl. 790 (1870). Ursing SvVäxt. Krypt. 504 (1949; om N. flexilis). — jfr MATT-SLINKE.

 

Spalt S 6616 band 27, 1977

Webbansvarig