Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIER, sbst.
Ordformer
(slijer)
Etymologi
[av ä. t. schlier, m. o. n., böld, svulst, venerisk sjukdom med bölder (se SLIRA, sbst.2)]
(†) benämning på venerisk, av böld(er) l. svullnad kännetecknad sjukdom; jfr KLAPPHOLT, sbst.2, KOLB, sbst.1 När en haffuer vmgenge hafft j okyskheet medh Quinfolck, och sedhan bekommet bölder widh hemmeltinget, såsom äre kolb, slijer, klapholt. BOlavi 133 a (1578).

 

Spalt S 6560 band 27, 1977

Webbansvarig