Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLAGARE sla3gare2, ss. senare led i ssgr (numera bl. i ssgr använda ss. obetonad titel framför personnamn) äv. -SLAGAR -slagar, förr äv. -SLAR l. -SLÄGARE, i bet. 18 m.||ig., i bet. 9 r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. slagare; pl. best. slagarna (G1R 22: 209 (1551: hoffslagerne) osv.), äv. (numera föga br.) slagarena (VetAH 1749, s. 275 (: Hofslagarenas, gen.)).
Ordformer
(-slagar 1624 (: Kopparslagar)1645 (: Trumslagar), 1702 (: Hofslagar; framför personnamn) osv. slagare 1521 (: hoffslagare) osv. -slager 1521 (: trombeslag(er)), 1524 (: kop(er)slagers, gen.)1621 (: harpeslager). -slagere 1526 (: plåteslage(re))1701 (: Hofslagere). -slageren, sg. best. 1521 (: kop(er)-slage(re)n)1556 (: platteslageren). -slagiar(r)e 1588 (: kop(er)slagiarre)1594 (: trummeslagiare). -slar 1559 (: Tegelslars, gen.)1568 (: plattenslar). -sleger 1596 (: Puksleger). -slegere 1537 (: plateslegere). -slegeren, sg. best. 1535 (: ploterslegeren). -slägere (-slæ-) 1529 (: trumboslægher(es), gen.)1541 (: mandslägere). -slägharom, dat. pl. 1526 (: manslägharom))
Etymologi
[fsv. -slaghare (i ssgr, t. ex. koparslaghare, kopparslagare); jfr fd. -slagere, -sla(g)er (i ssgr, t. ex. pladesla(g)er, plåtslagare), d. slager, mlt. slagere, fht. -slahare (i ssgn irslahare, mördare), -slagare (i ssgn hamirslagare, person som slår med hammare), t. schlager, schläger; till SLAG, sbst.1, o. SLÅ, v. — Jfr SLAGERI, -SLAGERSKA]
Anm. Beträffande bet. av vissa vbalsbst. på -slagare bildade till verb med slå ss. senare ssgsled (l. till särsk. förb. där slå ingår) hänvisas till följande artiklar: HOPSLAGARE, KALK-SLAGARE, KÖPSLAGARE, PÅ-SLAGARE, RÅDSLAGARE.
1) person som (med tillhjälp av handredskap l. maskin) gm slag yrkesmässigt bearbetar l. formar l. tillverkar l. sönderslår l. slår fast ngt l. förser ngt med beslag; företrädesvis (o. numera bl.) ss. senare led i ssgr; förr särsk. elliptiskt för: tegelslagare. Nordencrantz Arc. 263 (1730; om tegelslagare). Nålskaftets förening med hufvudet, hvarvid detta tillika får sin runda form, sker genom slagningen … Den dertill nyttjade inrättningen är vippan .. en liten hejare … Den framför vippan sittande personen, slagaren, har de tillspetsade skaften och .. (ämnena till nålhuvud) tillhanda. Eneberg Karmarsch 2: 677 (1862). För skötseln af .. (en tegelugn) användas .. 11 man, däri inberäknadt .. (bl. a.) slagare. JernkA 1895, s. 3. — jfr BLECK-, BLY-, BÄCKEN-, GULD-, HOV-, KITTEL-, KOPPAR-, MALM-, MYNT-, MÄSSINGS-, OLJE-, PLATA-, PLÅT-, REM-, TEGEL-SLAGARE m. fl. — särsk.
a) i utvidgad anv., om person som yrkesmässigt sätter upp ngt; ss. senare led i ssgn BÄLG-SLAGARE.
b) bildl., om person som skriver rim; ss. senare led i ssgn RIM-SLAGARE.
2) om person som gm slag agar l. dödar; ss. senare led i ssgrna DÖDS-, MAN-, RUMP-SLAGARE.
3) om person som slår kägla; ss. senare led i ssgn KÄGEL-SLAGARE.
4) om person som slår på puka l. trumma o. dyl. l. slår samman cymbaler l. spelar på vissa instrument (särsk. cittra l. harpa l. luta); ss. senare led i ssgrna CITTRE-, CYMBAL-, HARPO-, LUT-, PUK-, TRUM-SLAGARE.
5) om person som yrkesmässigt packar in ngt; ss. senare led i ssgn KARDUS-SLAGARE.
6) om person som yrkesmässigt slår rep l. tillverkar luntor o. d.; ss. senare led i ssgrna LIN-, LUNTE-, REP-SLAGARE.
7) (förr) person som yrkesmässigt lade upp tegel i kuber vid lossning från pråm. Uppläggningen av dessa rutor (dvs. kuber vardera innehållande 100 tegel) var en .. ansvarsfall uppgift och sköttes av ”slagarn”, i regel lagets bas. Erixon SthmHamnarb. 70 (1949).
8) om person som slår l. slagit rekord; ss. senare led i ssgn REKORD-SLAGARE.
9) (numera knappast br.) slagmaskin (se d. o. 2). Schulthess (1885). Auerbach (1913).
10) om slaga (se SLAGA, sbst.1 2 a) i tröskverk; ss. förled i ssgn SLAGAR-BULT.
Ssgr: A: (10) SLAGAR-BULT. (numera föga br.) lant. = slag-bult, sbst.2 2. HufvudkatalSonesson 1920, 1: XXV. Därs. 3: 358.
B (†): (1) SLAGARE-LÖN. ersättning till person som slår medalj o. d. 2 st. jettoner i gull om 13 ducater tillsammans à 27 (skilling) Duc(aten) 351 (skilling) .. Slagarelön à 1 (skilling) ducaten 13 (skilling). DFehrman (1758) hos Linné SvArb. 47.
Avledn.: -SLAGARINNA~0020, f. [delvis till slå, v.] till 8, om kvinna som slår l. slagit rekord; ss. senare led i ssgn rekord-slagarinna; jfr -slagerska 3.

 

Spalt S 6341 band 27, 1976

Webbansvarig