Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLABBKISTA slab3~ɟis2ta, äv. SLAPPKISTA slap3~ l. SLOPKISTA slop3~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(slabb- 1915 osv. slapp- 1939. slop- 1954)
Etymologi
[ssg med KISTA; liksom d. slapkiste, nor. slappkiste av eng. slop chest (med försvenskning av senare leden), av slops, pl., färdigsydda (billiga) kläder (o. andra förnödenheter) för sjömän (sannol. i avljudsförh. till mlt. slūpen, glida, se SLUP), o. chest, kista (se KISTA); med avs. på formerna med a jfr SJAPP, sbst.2, med avs. på formen med bb jfr SJUBB]
(förr) på handelsfartyg (långtradare), om (kista innehållande) ett förråd av kläder, tobak o. andra förnödenheter vilka av befälhavaren på kredit såldes till sjömännen (o. passagerarna) under resan. Hornborg Antip. 106 (1915). Om .. (passagerarna på emigrantfartyget) behövde köpa någonting under resan, så såldes det varor från slabbkistan, som kaptenen hade om hand. Moberg Utvandr. 322 (1949).

 

Spalt S 6243 band 27, 1976

Webbansvarig