Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SLABBERDASK slab1erdas4k l. SLABBEDASK slab1edas4k, m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(slabber- 1945 osv. slabe- 1952)
Etymologi
[sv. dial. slabberdask; jfr nor. slabbedask, slabedask; möjl. till SLABBRA, v. (resp. SLABBA, v.1) o. ett vbalsbst. till DASKA (se d. o. 4, 5); i sv. är ordet möjl. delvis lånat från nor.]
(i vissa trakter, vard.) moraliskt hållningslös (se d. o. 2) man, ”kräk”, ”usling”. GHT 1945, nr 249, s. 6.
Ssg: SLABBERDASK-FIGUR. (i vissa trakter, vard.) jfr figur 4. GbgP 1952, nr 336, s. 14 (: slabedaskfigurer).

 

Spalt S 6243 band 27, 1976

Webbansvarig