Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SKÖRNING, sbst.6
Etymologi
[vbalsbst. till sv. dial. sköra l. skörna, motsv. d. skøre, skørne, alla med bet.: koagulera (om mjölk o. d.); till SKÖR, sbst.1 (se SKYR, sbst.1), l. till ett adj. motsv. det som föreligger i d. skør, om mjölk o. d.: koagulerad, tjock, sur (till SKÄRA, v.2, l. utlöst ur ssgr där förleden är SKÖR, sbst.1). — Jfr SKÖRJAD, SKÖRRA]
(†) om avskiljande av tvål från natronlut (gm tillsats av salt). Sura salter .. Skilja åt Alkali och Fettmor, förente i de så kallade Såpor, hwilket kallas skörning eller ystning. Cronstedt Min. 111 (1758).

 

Spalt S 6193 band 27, 1976

Webbansvarig