Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SKÖMME, n.
Etymologi
[sv. dial. skömme; etymologiskt identiskt med SKYMME, sbst.2]
(†) hölje, höljande yta. Lindestolpe Frans. 101 (1713). Ingen ting uthi blodet, kan wara så tungt, och så fast (som kvicksilver), under ett lijtet skömme. Därs. 103.

 

Spalt S 6108 band 27, 1976

Webbansvarig