Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÖLDPADD ʃöl3d~pad2, r. l. f. l. m. (Orrelius (1797) osv.), äv. (numera föga br.) n. (FörordnUtrVar. 1734, s. B 3 a, (Ekenberg o.) Landin (1894)); best. -en, ss. n. -et.
Ordformer
(skel- c. 1773. skild- (sch-) 16671799. skill- (schil-, schill-, skil-) 1645c. 1815. skilt- (schilt-, skildt-, skillt-) 16471824. skyld- 17791829. skyll- (schyl-, skyl-) 16751854. sköld- (skiöld-) 1679 osv. sköll- (skjöl-, sköl-) 16731825. -pad (-padh) 16471824. -padd 1645 (: skilpande skafft; felaktigt för skilpadde skafft), 1649 osv.)
Etymologi
[efter holl. schildpad, f. o. n., sköldpadda, sköldpadd (av mnl. schiltpadde, schiltpad m. m., sköldpadda), l. t. schildpatt, n., av holl. schildpad (se ovan) l. lt. schildpadd, av mlt. schildepadde, schiltpadde, sköldpadda (se SKÖLDPADDA), delvis med översättning till sv. av förleden]
ss. ämnesnamn, om hornämnet i l. från de av förhornad överhud bestående plåtar l. sköldar (se sköld, sbst.2 3 f) som utgöra det yttre skiktet av sköldpaddornas pansar (se d. o. 2 o. jfr SKÖLDPADDS-SKAL), använt för framställning av kammar, spännen, små askar, till inläggningar i bord o. d.; i sht om sådant hornämne från äkta karettsköldpaddan (särsk. i uttr. äkta sköldpadd); äv. om imitation av detta ämne. HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 619. En oval, mycket tjock Snusdosa af skildpadd. GT 1787, nr 24, s. 4. Skildpadd .. Arbetad; Förb(juden att införa). TaxaStSjötull. 17/4 1799, s. 56. Ett litet skrin med inläggningar i sköldpadd och silfver. Lönnberg Cas. 122 (1882). Hårnål av horn med pålagd äkta sköldpadd. KatalNK 1916—17, s. 87. Väsklås, imiterad sköldpadd. VårKatalNK 1925, s. 19. Sköldpadden .. har ända sedan antiken varit en betydande handelsvara. DjurVärld 7: 260 (1962).
Ssgr (Anm. Nedan anförda ssgr kunna i den mån de härstamma från ä. tid äv. vara bildade till sköldpadda (se särsk. d. o. 3); äv. vissa av de yngre nedan anförda ssgrna kunna uppfattas ss. sammansatta med sköldpadda): A: SKÖLDPADD-ASK, -BETS, -DOSA, -FODER, -FÄRGAD, -IMITATION, -KAM, -KNIV, -LIK, -LIKNANDE, -LÅDA, -MÖNSTER, -NÅL, -PAPPER, -PLEKTER, -RAM, -RING, -SKAFT, -SKED, -SKRIVTAVLA, -SNIDARE, -SNUSDOSA, se C.
B (†): SKÖLDPADDE-APOTEK. låda l. dyl. av (l. försedd med inläggningar av l. prydd med) sköldpadd o. avsedd för förvaring av medikamenter; jfr apotek 2 o. sköldpadds-låda. KlädkamRSthm 1654, s. 100 (: Skillpadde Apotek). Därs. s. 467. —
-ASK, se C.
-BOKHYLLA. bokhylla med sköldpaddsinläggningar. Karlson EBraheHem 84 (i handl. fr. c. 1672: Sköllpadde bookhillar, pl.).
-BORD, se C.
-BÖSSA. sköldpaddsask l. sköldpaddsdosa; jfr bössa 1 (a, f). BoupptSthm 1668, s. 1126.
-DOSA, -FODER, -KAM, -KNIV, se C.
-KOFFERT. sköldpaddsskrin. KlädkamRsthm 1654, s. 100. Därs. s. 504. —
-KOMPASS, se C.
-PLÅT. plåt (se plåt, sbst.1 2) av sköldpadd. BoupptSthm 1672, s. 88 b.
-RAM, -SAXFODER, -SCHATULL, -SKAFT, -SKRIN, -SKRIVTAVLA, -SPEGEL, se C.
-SÄNGEKNAPP. sängknopp av sköldpadd. BoupptSthm 1668, s. 1051.
-TABATIÄR. sköldpaddssnusdosa. Wrangel TessPal. 32 (i handl. fr. 1735).
-TOBAKSDOSA, se C.
-URVERK. ur vars hölje är av (l. prytt l. inlagt med) sköldpadd. Karlson EBraheHem 51 (i handl. fr. 1673).
C: SKÖLDPADDS-ARBETE~020. särsk. konkret: arbete (se d. o. 11 b) bestående av sköldpadd. HushBibl. 1757, s. 34.
-ASK. (-padd- 1735 osv. -padde- 1735. -padds- 1883 osv.) ask (se ask, sbst.2) av (l. prydd l. inlagd med) sköldpadd; jfr -dosa, -låda, -schatull, -skrin, -snusdosa, -tobaksdosa. Wrangel TessPal. 33 (i handl. fr. 1735).
-BETS. (-padd- 1870 osv. -padds- 1839 osv.) bets använd för att ge horn en färg liknande sköldpaddens. Luttropp Svarfk. 467 (1839).
-BORD. (-padde- 1673) bord med skiva (försedd med inläggningar) av sköldpadd. Ett sköllpaddebord, inlagt med pärlemor. Karlson EBraheHem 31 (i handl. fr. 1673).
-BÅGAD, p. adj. om glasögon: försedd med bågar av sköldpadd. Åkerhielm Webster Fiende 99 (1927).
-DOSA. (-padd- 1683 osv. -padde- 1654. -padds- 1751 osv.) jfr -ask. KlädkamRSthm 1654, s. 221 (: skillpadde dosser, pl.).
-FODER. (-padd- 1683. -padde- 16491668. -padds- 16751769) (†) sköldpaddsfodral. Ett par glasögon med skiltpaddefoder. JRising (1649) hos Swartling Stiernhielm 71. Posten 1769, s. 1087. —
-FODRAL. fodral av sköldpadd. GT 1788, nr 80, s. 4 (: Sköldpaddsfouderal).
-FÄRG. om färg hos sköldpadd l. liknande denna färg. Upmark Möbl. 56 (1913).
-FÄRGAD, p. adj. (-padd- 1818 osv.) som har sköldpaddsfärg. Marklin Illiger 89 (1818).
-HANDEL. handel (se handel, sbst.2 11 b) med sköldpadd. Sahlstedt TuppSag. 27 (1759).
-IMITATION. (-padd- 1885 osv. -padds- 1927 osv.) imitation (se d. o. 2) av sköldpadd. AHB 123: 46 (1885; i pl., konkret). Fickkniv med skaft av celluloid i sköldpaddsimitation. KatalÅhlénHolm 94: 214 (1927).
-INLÄGGNING~020. jfr inläggning 1. Eichhorn Stud. 3: 227 (1881; i pl., konkret).
-KAM. (-padd- 1647 osv. -padde- 16481679. -padds- 1818 osv.) jfr kam, sbst.2 1. KlädkamRSthm 1647, s. 21 b.
-KNIV. (-padd- 1648 osv. -padde- 1673) kniv (av sköldpadd l.) med sköldpaddsskaft. KlädkamRSthm 1648 C, s. 211 a.
-KOMPASS. (-padde- 1654) (i sht förr) KlädkamRSthm 1654, s. 101.
-LIK. (-padd- 1786 osv. -padds- 1906 osv.) jfr -liknande. Oldendorp 1: 59 (1786).
-LIKNANDE, p. adj. (-padd- 1900 osv.) som liknar sköldpadd; jfr -lik. 2UB 8: 179 (1900).
-LOCK. jfr lock, sbst.2 l. st: Snusdosa med swart Schilpads Lock. BoupptVäxjö 1752.
-LORNJETT. lornjett med skaft l. båge av sköldpadd. Krusenstjerna Fatt. 1: 426 (1935).
-LÅDA. (-padd- 1664 osv.) jfr -ask. BoupptSthm 7/6 1664.
-MÖNSTER. (-padd- 1929 osv.) mönster (se mönster, sbst.3 5) hos (äkta) sköldpadd l. liknande detta. Sterner (o. Kinch) OrientMatt. 51 (1929).
-NÅL. (-padd- 1885 osv. -padds- 1887 osv.) särsk.: hårnål av sköldpadd; jfr -kam. Freja 1885, s. 55.
-PAPPER. (-padd- 1847 osv. -padds- 1900 osv.) [jfr t. schildpatt(en)-papier, eng. tortoise shell paper] (i fackspr.) papper med sköldpaddsliknande yta. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 4.
-PLEKTER. (-padd- 1935 osv. -padds- 1930 osv.) 3NF 13: 770 (1930: sköldpaddsplektron).
-RAM. (-padd- 1682 osv. -padde- 1675. -padds- 1724 osv.) jfr ram, sbst.1 2. BoupptSthm 1675, s. 299 a (på spegel).
-RING. (-padd- 1783 osv.) särsk. (om ä. utländska förh.) om öronring av sköldpadd. Cook 2Resa 302 (1783).
-SAXFODER. (-padde- 1683. -padds- 1681) (†) saxfodral av sköldpadd. BoupptSthm 1682, s. 9 a (1681). Därs. 1683, s. 1062 b.
-SCHATULL. (-padde- 16541675) jfr -ask. KlädkamRSthm 1654, s. 467 (: Skildtpadde Schatoll).
-SKAFT. (-padd- 1735 osv. -padde- 16451682. -padds- 1906 osv.) jfr skaft, sbst.1 I 2. KlädkamRSthm 1645, s. 32 b (: skilpande skafft; felaktigt för skilpadde skafft; på knivar).
-SKAFTAD, p. adj. (mera tillf.) som har sköldpaddsskaft. Nilsson HistFärs 222 (1940; om lornjett).
-SKED. (-padd- 1668 osv.) sked (med skaft) av sköldpadd. BoupptSthm 1668, s. 1647.
-SKRIN. (-padde- 1678. -padds- 1939 osv.) jfr -ask. ArvskifteSthm 1678, s. 1094 a (: Skölpadde skrijn).
-SKRIVTAVLA~020. (-padd- 1668 osv. -padde- 1654) (förr) skrivtavla (med hölje l. ram) av sköldpadd. KlädkamRSthm 1654, s. 467.
-SNIDARE. (-padd- 1930 osv.) person som yrkesmässigt snidar föremål av sköldpadd. VeckoJ 1930, nr 30, s. 37.
-SNUSDOSA~020. (-padd- 1743 osv. -padds- 1758 osv.) jfr -ask. ÅgerupArk. Bouppt. 1743.
-SPEGEL. (-padde- 16541659) spegel med sköldpaddsram. KlädkamRSthm 1654, s. 100.
-TOBAKSDOSA~1020. (-padde- 1654) jfr -ask. KlädkamRSthm 1654, s. 101.

 

Spalt S 6089 band 27, 1975

Webbansvarig