Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÖLD ʃöl4d, sbst.3, l. SKÖLL ʃöl4, förr äv. SKJOLL, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (HälsinglHandl. 1573, 1: Räkensk., osv.) l. -er (Thulin Mant. 1: 68 (i handl. fr. 1539) osv.), stundom = (Hillgren Delsbo 1: 44 (cit. fr. c. 1600)).
Ordformer
(skiold (-oldh) 1539. skioll (skiåll) 15391726. skiöl 1542. sköld (skiö-) 1540 (: sköldhetal) osv. sköll (skiö-, skoe-, sköe-) 1535 osv.)
Anm. Den i nedanstående källa förekommande formen skyld beror på anslutning till SKYLD, sbst.1 Almquist CivLokalförv. 2: 305 (1919).
Etymologi
[sv. dial. (Hälsingl.) sjåll, kommunal utlaga; sannol. etymologiskt identiskt med SKÖLD, sbst.2; sannol. beror benämningen på att urspr. ett visst antal bönder ss. krigstjänstskyldighet skulle uppställa o. utrusta en (sköldbeväpnad) soldat; jfr med avs. på bet.-utveckling HAMNA, sbst., o. fsv. har (se HÅ, sbst.2)]
(förr) om en i Hälsingl. före c. 1540 använd kameral enhet bestående av sex fullsuttna män; äv. om en gm Gustav Vasas skattläggning c. 1540 fastställd kameral enhet i Hälsingl., bestående av 512 mål (se MÅL, sbst.3 1 b); äv. om en förr i Ångermanl. använd kameral enhet bestående av 60 seland. UppbLängdHjälpsk. 1535, s. 229. Försth ar wettandes, att huwodhskatten vdj helsingelandh går vtt effther skiolletall, vdj hwar skioll äre 6 fulsätes menn. Thulin Mant. 1: 68 (i handl. fr. 1539). Hallene en halff skiöl. GHälsingekult. 1933, s. 18 (i handl. fr. 1542). Skiållar, äro nästan samme som Bylag. Broman Glys. 1: 11 (1726). Thulin Mant. 1: 88 (1890; om ä. förh. i Ångermanl.). Socknarna (tingslagen) äro (i Hälsingl. enl. en skattebok från 1542) indelade i sköller. GHälsingekult. 1933, s. 8.
Ssgr (förr): A: SKÖLD-INDELNING~020. Thulin Mant. 1: 72 (1890).
-KARL. (sköld- 1726 osv. skölde- 1849 osv.) [sv. dial. (Hälsingl.) sjållkar, person som uppbär kommunala utskylder] person med uppgift att inom en sköld fördela o. uppbära skatterna samt inleverera dem till fogden. Broman Glys. 1: 11 (1726).
B: SKÖLDE-KARL, se A.
-LAG. lag (se lag, sbst.3 14 c) utgörande en sköld, sköld (se sköld, sbst.3); äv. i utvidgad anv., om kameral enhet bestående av 512 mål, sköld (se sköld, sbst.3). Widmark Helsingl. 2: 14 (1849). Därs. 1: 305 (1860).
-TAL. skattetal (jordtal l. mantal) angivande antal sköldar. Thulin Mant. 1: 68 (i handl. fr. 1539).

 

Spalt S 6088 band 27, 1975

Webbansvarig