Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄXLE, n.
Ordformer
(skecksle)
Etymologi
[jfr sv. dial. -skäxel, n., i ssgn kråkskäxel, kråkskrämma; sannol. till SKÄCKA, v.1; jfr med avs. på bet. SKRÄMSEL 3 (slutet)]
(†) koll., om (enl. folktron existerande) övernaturliga väsen (vättar o. d.), ”skrymt”. H(err) Erich iunior bekenner sigh, att Matz i Sanda haar sagt för honom, thet the älendighe i hospitalet hafwa satt bröödh till skecksle, ther till nekar Matz, och inghen will bestå sigh hafwa hördh sådana ordh. Murenius AV 490 (1661).

 

Spalt S 6060 band 27, 1975

Webbansvarig