Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄRVA ʃær3va2, sbst.2, äv. SKIRVA ʃir3va2, sbst.2, l. SKÖRVA ʃœr3va2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; l. SKÄRV ʃær4v, sbst.6, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(skerfven, sg. best. 17121894. skerva (skie-) 17341946. skirva 16721946. skärv 1721 osv. skärva 1639 osv. skörva 1946)
Etymologi
[sv. dial. skärva, skerva, skirva, skyrva, skörva, ävensom skerv, magskärv; jfr nor. dial. skjerva, skyrva, skjørva, ävensom skjerv, anfall av sjukdom; sannol. etymologiskt identiskt (l., i formen skärv, nära besläktat) med SKÄRVA, sbst.1; bet. 2 beroende på att sjukdomen ansågs uppkomma därigm att bröstbenets nedre utskott fallit ned i magen]
1) (†) om det nedåt riktade, företrädesvis av brosk bestående utskott som utgår från nedre ändan av bröstbenet. Efter ett års förlopp får .. (kvinnan som svalt nålar) en våldsam stickande värk vid skärfven (Cartil(ago) Xiphoid(ea)), hvarest efter bulning uttogs en stor knappnål för första gången. VetAH 1810, s. 204. Skärfva kallas den yttersta broskartade delen af ett bröstben emot bukhålan. Magskärfvan säges vara nere, då man känner en obehaglig tryckning med ömhet och värk i maggropen. BtSödKultH 4: 91 (1883). — jfr MAG-SKÄRV.
2) (i sht i vissa trakter, numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) om (tärande) sjukdom (uppfattad ss.) lokaliserad till magtrakten; ofta om engelska sjukan, rakitis; i sht i best.; jfr RIS, sbst.4, SKÄVER, sbst.1, ÄLTA(N). Schroderus Comenius Reg. d 10 a (1639). De mäste Krämpor hafwa sitt första uhrsprung uthi Senotråarnas och de der af bestående alle Faste delars Slaphet, hwar af mathen .. illa smältes i maga och tarmar (som på Swensko kallas Skerfwen i magan). Lindestolpe SuurbrKrafft 26 (1712). Skärfvan är en på vissa orter vanlig benämning på tvinsot eller allmän atrofi hos barn, beroende på en svår kronisk mag- och tarmkatarr. Uhrström Hemläk. 465 (1880). Svårast och vanligast (av barnsjukdomarna) var engelska sjukan eller skerfvan. Aldén Getapul. 123 (1883). Martinson BakSvenskv. 55 (1944). — jfr MAG-SKÄRV o. HOR-, LIK-SKÄRVA.
Ssgr (till 2, i sht i vissa trakter, numera nästan bl. i skildring av ä. förh.): A: SKÄRV-BAND. (skärve- 1937 osv.) = skäver-binda. Bergstrand-Poulsen Kron. 205 (1937).
-DROPPAR, pl. om alkaliska rabarberdroppar (se d. o. b). Lindgren Läkem. (1902).
-KUNNIG. kunnig i fråga om (botande av) rakitis. Bergstrand-Poulsen Kron. 205 (1937).
-KUR. kur mot rakitis. TLäk. 1833, s. 245.
B: SKÄRVE-BAND, se A.

 

Spalt S 6053 band 27, 1975

Webbansvarig