Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄRTAHOP, m.; best. -en.
Etymologi
[förleden möjl. av ett icke anträffat mlt. scherter (motsv. t. scherzer, skämtare, skojare), till mlt. scherten, skämta, motsv. t. scherzen (se SCHERZANDO); senare leden är HOP, sbst.3]
(†) hop av skurkaktiga personer?, slödder? War nadugiste herre haffuer .. (fogden i Östbo) vnth fodringhen j år j albohæret på thet ath han vinlege skal sich om then skærtahopen och flere forredare. G1R 4: 86 (1527).

 

Spalt S 6047 band 27, 1975

Webbansvarig