Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄRSLIPARE ʃä3r~sli2pare l. ʃæ3r~, sbst.2 (sbst.1 se SKÄR, sbst.4 ssgr), r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(scher- 17311745. skär- (skiä-, skjä-, skää-) 1733 osv.)
Etymologi
[jfr d. skærslipper, skærsliber; av lt. scherenslieper, av mlt. schērenslīper, motsv. t. scherenschleifer; urspr.: saxslipare, av de ord som föreligga i mlt. schēre, sax (se SKÄR, sbst.6), o. slīper, slipare (se SLIPARE)]
person som har till yrke att slipa eggverktyg (knivar, saxar o. d.); särsk. (o. numera bl.) om person som vandrar omkring med slipredskap o. erbjuder sina tjänster (i hemmen). Rüdling 358 (1731). Inga Guardes Soldater, Artillerie Handtlangare eller andra .. (få) föra Skiärslipare Kärra kring gatorne, eller sit arbete i husen utbiuda, therigenom the Skiärslipare som Burskap wunnit, komma at lida. Raab Reg. 1746, 1: 60. (Hantverkarna i Mariestad) bestå för tiden uti 1 Gullsmed .., 3 Kakelungns och Krukomakare, 1 Skjärslipare. VgFmT I. 6—7: 104 (i handl. fr. 1760). Den gamle skärsliparen brukar dyka upp med den första vårsolen. Han kom i år också med sin gamla trampmaskin. DN(A) 1964, nr 71, s. 15. — särsk. (numera i sht i vissa trakter) i jämförelser, utgående från uppfattningen om skärsliparen ss. envis l. efterhängsen l. pratsjuk. Han hänger efter som en skiärslipare. Mont-Louis FrSpr. 266 (1739). Han ligger åt som en skärslipare. Granlund Ordspr. (c. 1880). (Riksdagsmannakandidaten) agiterade, talade och stod i, gick på som en skärslipare. Larsson i By StugFolk 193 (1930).
Ssgr: SKÄRSLIPAR-, äv. SKÄRSLIPARE-BOD. (förr) bod där skärslipare arbetade. DA 1793, nr 1, s. 4.
-GUBBE. gubbe som är skärslipare, gammal skärslipare. Östergren (1940).
-KÄRRA. kärra vari skärslipare transporterar sin utrustning. PH 2: 1028 (1733).
-VERKTYG~02 l. ~20. BoupptVäxjö 1784.
-ÄMBETE~020. (förr) skrå (se skrå, sbst.2 2 a) för skärslipare. PH 2: 1029 (1733).
Avledn.: SKÄRSLIPERI1004, äv. 3~002, n. (mera tillf.) skärslipares hantering l. verksamhet, skärslipning. SvD(A) 1910, nr 271, s. 8. IllSvOrdb. (1955).

 

Spalt S 6045 band 27, 1975

Webbansvarig