Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄLLRA v., l. SKILLRA, v.5 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(skillr- c. 1847. skällr- 1873)
Etymologi
[sv. dial. skällra; möjl. av ett icke anträffat lt. schellern, schillern, till schellen, schillen, skala av (mlt. schellen, schillen), till mlt. schelle, schille, skal (se SKÄL, sbst.2); med avs. på ordbildningen jfr t. schillern, glänsa (se SKILLRA, v.3). — Jfr SKILDERBRÄDE]
(†) skärfla (läder o. d.). Kromknif — till skillrande af lädret. Rig 1934, s. 104 (c. 1847). Den .. (på en målning av en skomakarverkstad) befintliga bänken eller .. bocken begagnades för att derå skällra och ansa lädret. Hägg Fotbeklädn. 13 (1873).

 

Spalt S 5800 band 27, 1975

Webbansvarig