Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄKTE, sbst.2, n.
Ordformer
(äv. -ckt-)
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) skäkte; sannol. ombildning av SKÄFTE, sbst.2; möjl. dock närmast utlöst ur ssgn SKÄKTE-GRÄS (som i så fall sannol. är en ombildning av SKÄFTE-GRÄS)]
(†) = SKÄFTE, sbst.2 Möller (1790, 1807; om skavfräken); jfr anm. under SKÄKTE, sbst.1
Ssg: SKÄKTE-GRÄS, sbst.2 (sbst.1 se sp. 5754). (†) växt tillhörande släktet Equisetum Lin., fräken; jfr skäfte-gräs. Oafsedt några sumpälskande skäktegräs, Equisetum, infinna .. (ormbunkarna) sig helst på måttligt fuktig skogsbotten. Santesson Sv. 20 (1887).

 

Spalt S 5760 band 27, 1975

Webbansvarig