Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÅLLDAR, se skolla, sbst.3

 

Spalt S 5695 band 27, 1975

Webbansvarig