Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKYLLERKUR ʃyl3er~kɯ2r, förr äv. SKILLERKUR, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar.
Ordformer
(skiller- 1758. skylder- 1794. skyller- 1795 osv.)
Etymologi
[av SKYLLRA, v. (se SKYLDRA) o. KUR, sbst.2]
vaktkur; jfr SKYLDER-HUS, SKYLT-KUR. Efter Fält-Marskalkens begäran (skulle generallöjtnant Skytte) hafwa upsyn öfwer Arsenals-Baraquers och Skillerkurars upbyggande i Christianstad. Loenbom Stenbock 2: 153 (1758). Inventariet av 1766 upptager (för Sveaborgs fästning) tre skyllerkurar på Gustavssvärds strandverk, belägna i var sin point. Fornv. 1946, s. 343. (Bilen) stannade framför två dystert tillslutna porthalvor, flankerade av skyllerkurar. Malmberg FörfLiv 78 (1952). — särsk. oeg. l. bildl. Hellberg Samtida 1: 6 (1870). Detta barn som .. (fadern) aldrig sett och som han ej heller nu får se, då .. (modern) hopfäst skyllerkuren (på vaggan) med knappnålar. OoB 1892, s. 89.

 

Spalt S 5553 band 27, 1974

Webbansvarig