Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKY ʃy4, adj., n. skytt; best. o. pl. skya l. skye (G1R 17: 233 (1545) osv.) l. sky (G1R 24: 24 (1553) osv.).
Ordformer
(förr äv. skyy)
Etymologi
[fsv. sky, sv. dial. sky; liksom fd. sky (d. sky), nor. sky av mlt. schǖw(e), schǖ, sannol. till den rot som föreligger i SKYGG, adj., o. mht. schiech, feng. scēoh (eng. shy). — Jfr SKRÅPUK, SKY, sbst.2, SKY, v., SKYHÅR]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om person l. djur (i sht häst): skygg; särsk.: som hyser fruktan l. betänkligheter, rädd l. betänksam l. tveksam o. d. Thet olagligha fiiske .. medh the siöneth ther aff laxen bliffuer reedh och sky. G1R 3: 137 (1526). The poster (koppar), som uthi Holland, Hamburg och Lübeck ähre depositeradhe, göre (de utländska) köpmännen skye och inbilla them, lika som store partier af kopparen här hemma uthi rijked ähre att tillgåå, som (kunna sänka priset på koppar). RP 4: 2 (1634). Enär man .. (blir avvisad, när man gör visit), blifwer man sky, och waktar en sig, at intet komma åter igen. HC11H 2: 59 (1678). Alt marode wed fouragerandet (bör) alfwarligen förbiudas i dhet at .. folcket som williga äro blifwa sky ock lööpa från huusen. MStenbock (1703) i KKD 12: 161. Hasselblad Rust. 159 (1916; om häst). Olo .. bad käringen ta fast kattan, för hon var litet sky för Olo, kräket. Carlsson GlestGård. 125 (1943). — jfr DAGS-, VÄG-SKY.
Ssg, se sky, v. ssg.

 

Spalt S 5458 band 27, 1974

Webbansvarig