Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKUMLA, f.
Etymologi
[möjl. till SKUMLA, v., i en i sv. icke anträffad bet.: baktala (jfr d. skumle, baktala m. m.)]
(†) bakdanterska? Jlla (har han) förhållet sigh emot sin Swähr modher kallat henne blacka, Skumla och roofferska. VDP 1678, s. 14.

 

Spalt S 5339 band 27, 1974

Webbansvarig