Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKULV skul4v, m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[liksom fsv. skulvare, landstrykare, vagabond, sannol. avlett av det verb som föreligger i sv. dial. skolva, skutta l. löpa omkring (för att tigga), gunga, svikta, slänga; möjl. i avljudsförh. till SKÄLVA, v.]
(föga br.) ss. nedsättande personbeteckning: stryker l. dyl. Högberg Vred. 1: 178 (1906).

 

Spalt S 5324 band 27, 1974

Webbansvarig