Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRYVA, v.; anträffat bl. i pr. sg. -er.
Etymologi
[jfr nor. skryve, bringa att ta stor plats, sätta i stack, nor. dial. skryva, stapla upp, sätta i stack, fvn. skrýfa, få (hår) att stå i vädret, sätta i stack; till SKRUV, sbst.2 — Jfr SKRYV]
(†) upptaga stor plats, skrymma. Något .. som icke stort skryfuer och skryter. Stiernhielm Arch. B 1 a (1644); jfr SKRYTA 3.

 

Spalt S 5101 band 26, 1973

Webbansvarig