Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRYTEN, adj.
Etymologi
[sv. dial. skryten, skryden, mager, avmagrad; jfr nor. dial. skryten, knotig, förkrympt, ful, missbildad; till den stam som föreligger i nor. dial. skryta, vara knotig, bli mager o. avfallen; sannol. i avljudsförh. till sv. dial. (Finl.) skröta, skreva, nor. dial. skrota, inskärning, skåra, hak, o. möjl. äv. lit. skraudùs, ojämn, skrovlig]
(†) om person med avseende på hans utseende: avfallen l. sjuk o. d. Sielfwer Jesus Christus satt, så kom Jungfru Maria Jesus wällsignade Moder .. (o. sade:) sett (dvs. sitt) du Christus min wällsignade Son, hwij ästu så skryten? Landsm. 2: XXXIX (i handl. fr. 1722).

 

Spalt S 5101 band 26, 1973

Webbansvarig