Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRUPULÖS skrup1ulø4s l. skrɯ1p-, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(förr äv. scr-. -eus 17161830. -euse 1775. -eux 1665 (: scrupuleuxe, pl.)1769. -os 16291636. -ös 1668 osv.)
Etymologi
[jfr t. skrupulös, fr. scrupuleux (f. -euse); av lat. scrupulosus, avledn. av scrupulus, scrupulum (se SKRUPEL). — Jfr SKRUPULOSITET]
motsv. SKRUPEL II: som hyser l. präglas av skrupler l. betänkligheter (jfr BETÄNKSAM 2 a, SAMVETS-ÖM); äv. (o. numera vanl.): ytterst l. utomordentligt l. minutiöst noggrann l. nogräknad l. samvetsgrann; om egenskap l. handling o. d. dels: ägnad att väcka skrupler l. betänkligheter, betänklig (se d. o. 5 a), dels (o. numera bl.): (ytterst) sorgfällig, minutiös, ytterst noggrann; ss. adv. äv. (ss. bestämning till adj.): ytterst l. utomordentligt l. minutiöst. (Jag) hafuer (i stilleståndsförhandlingarna) .. ickie veelet ställa migh ann för begierigh, .. eij heller för mykidt vedervertigh (dvs. motsträvig) och scrupulos. AOxenstierna 4: 313 (1629). Wollin Stilgjut. 163 (i handl. fr. 1775; om noggrannhet). Brukspatron Grave .. begärde .. sittande präst i Säfsen .. (med vissa löneförmåner). Väl ifrade på det högsta Pastor i Nås mot så stora ingrepp i sina rättigheter, men det scrupuleusa i frågan förföll, då han fick en penninge-ersättning. Crælius Säfs 25 (1830). En svag regering står (i Engl.) emot en brokig, föga skrupulös opposition. SDS 1894, nr 310, s. 1. Allt (i lunchkorgen var) prägladt af den utsökta japanska nättheten, allting skrupulöst renligt. Nyblom Österut 109 (1908). Lindroth Gruvbrytn. 1: 361 (1955; om bokföring).

 

Spalt S 5033 band 26, 1973

Webbansvarig