Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRUMPLIG, adj.
Etymologi
[ombildning av SKRUMPIG l. SKRUMPEN efter mönster av andra adj. på -lig]
(†) skrumpen. GBonde (1756) hos Trolle-Bonde Hesselby 157 (om fruktträd). Gadd Landtsk. 3: 460 (1777; om sädeskorn).

 

Spalt S 5028 band 26, 1973

Webbansvarig