Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIPTURAL, n.; pl. = (LPetri KO 88 b (1561, 1571)).
Ordformer
(schrifft- 1561. script- 1561, 1571)
Etymologi
[ytterst substantivering av senlat. scripturalis, som har avseende på (den heliga) skrift (varav t. o. eng. scriptural, adj.), till lat. scriptura (se SKRIPTUR)]
(†) skriptum (se d. o. 2). (Skolans) smådrenger .. som lära j Donaten, (skola) öffuas (dvs. öva sig) til at scriffua, och at the hwar morgon lata Scholemestaren see sitt Scriptural, vers eller Gloso, then the dagen nest tilförenne lärdt hadhe. LPetri KO 85 b (1561, 1571). Därs. 88 b.

 

Spalt S 4888 band 26, 1973

Webbansvarig