Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIPTION, r. l. f.; pl. -er (MeddRiksheraldÄmb.).
Ordformer
(sch-)
Etymologi
[jfr t. skription, det skrivna, skrivande o. d., eng. scription, det skrivna, inskription, skrivande o. d.; av lat. scriptio (gen. -ōnis), skrivande, skriftlig framställning o. d. (senlat. äv.: inskription), till p. pf.-stammen av scribere (se SKRIVA, v.)]
(†) inskription. Schriptionerne äre på .. (fanorna) l. Wirtute aeterna futura. 2. (osv.). MeddRiksheraldÄmb. 10: 183 (i handl. fr. 1709).

 

Spalt S 4887 band 26, 1973

Webbansvarig