Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRINA, se skrinda, sbst., skrinna, v. —

 

Spalt S 4877 band 26, 1973

Webbansvarig