Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRICKEDANS, m.
Etymologi
[jfr ä. d. skrikkedans; ssg av SKRICKA, v.2, o. DANS, l. möjl. ombildning av SKICKADANS med anslutning till SKRICKA, v.2]
(†) eg. om ett slags dans; anträffat bl. bildl., om agerande vid rituella handlingar. Then smäliga förwijtelse, som Swenska församling hoos alla Euangeliska Kyrkior måste höra, för the Påweskas skrickedantz, lika som vthaff wårt afffal. AAAngermannus FörsprKyrkiost. C 2 a (1587).

 

Spalt S 4801 band 26, 1973

Webbansvarig