Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKREV skre4v, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(skrev 1752 osv. skräv 1842c. 1860)
Etymologi
[sv. dial. skrev, skräv; jfr ä. d. skreff, d. skræv, fvn. skref, steg, nor. skrev, nor. dial. skrev, skriv; sannol. till den stam som föreligger i fht. gascrevōn, rista (se SKREV, sbst.1). — Jfr SKREVA, sbst. o. v.]
1) (numera bl. tillf.) ställe där ngt klyver l. delar sig så att det emellan de därvid uppkomna delarna bildas en klyfta l. öppning l. vinkel o. d. Frick o. Trolle 54 (1872; om ställe där ett i ena ändan uppsplitsat tåg delar sig). I skrevet, där almen delar sin stam i tre (grenar), sutto två femte klassister. Bergman Mark. 278 (1919). — särsk.
a) (†) klyfta (se KLYFTA, sbst.1 3 a), skreva (se SKREVA, sbst. 1). Lidner (SVS) 1: 203 (1781). Dalen (vid Skäralid i Skåne) är ett smalt, trefjerdingsväg långt skref, i hvilket en å letar sig fram mellan lundar af löfträd. Torpson Norden 5 (1887).
b) (†) allmännare: spricka, öppning o. d. Schultze Ordb. 4396 (c. 1755).
2) om partiet mellan lårens insidor längst upptill (där könsorganen ha sin plats) l. om den öppning l. vinkel som bildas, då man särar på benen i sidled; äv. om motsv. parti av byxa; jfr GREN, sbst.1 1 a. Byxorna äro för trånga i skrevet. Ungern-Sternberg Bourgelat 7 (1752). Der hänger han nu vid den nyss förvärfvade dragaren, icke, som sig bör, med skrefvet i sadeln, utan med bakfoten inklämd i stegbögeln. Wadman Saml. 2: 30 (1835). Carlsson tog i honom, måttade en ful spark åt skrefvet. Strindberg Hems. 80 (1887). Armhålorna och skrevet böra ofta tvättas. URytt. 124 (1916). Rosendahl Lojäg. 89 (1956).
3) [jfr motsv. anv. i d., fvn. o. nor. dial.; möjl. delvis att uppfatta ss. ett vbalsbst. till SKREVA, v.] (†) (tagande av ett) långt steg. Nordforss (1805). Schulthess (1885).
Ssgr (jfr skreva, sbst. ssgr): (2) SKREV-FOG. = -fogning. Östergren (1939).
(2) -FOGNING. fog i skrevet på byxa. Arsenius MannKläd. 19 (1902).

 

Spalt S 4788 band 26, 1973

Webbansvarig