Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRENSLE skrän3sle2 l. skren3sle2, adv.
Etymologi
[sannol. uppkommet gm kontamination av GRENSLE o. sv. dial. skrevsle (Schultze Ordb. 4396 (c. 1755; från Västergötl.)), till (SKREV, sbst.2, l.) SKREVA, v.]
(i vissa trakter) grensle; äv. oeg. En trekantig bänk med tre fötter, hwarpå kammakare sitta skrensle och arbeta. Möller (1755; under banque). (Att) hänga kärvarna skrensle på gärdesgården. Suneson GGrund 72 (1926).

 

Spalt S 4787 band 26, 1973

Webbansvarig