Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRATTERI, n.
Ordformer
(-rij)
Etymologi
[sannol. bildat till SKRATTE efter mönster av sådana ord som SKALKERI, TJUVERI]
(†) narraktigt uppträdande, narraktiga l. löjliga åthävor l. dyl.; jfr SKRATTE 3. Svart G1 98 (1561). Thesse rijhm wordo medh mycket skratterij framförd medh fastelagx åthäffuor och action. Därs. 113.

 

Spalt S 4780 band 26, 1973

Webbansvarig