Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRALA skra3la2, v.2, äv. (föga br.) SKRALLA skral3a2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(skral- 1923 osv. skrall- 1900 (: skralla ihop))
Etymologi
[kontamination av SALA, v.3, o. SKRAMLA, v.]
(vard., i vissa kretsar) sala (se SALA, v.3 1). Bergman Jag 141 (1923). Skrala till en blomma åt magistern. Östergren (1939).
Särsk. förb.: SKRALA IHOP10 04. (skralla) (vard., i vissa kretsar) sala ihop (ngt). Landsm. XVIII. 8: 36 (1900; från Nyköpings skolor).

 

Spalt S 4737 band 26, 1973

Webbansvarig