Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRABBE skrab3e2, sbst.2, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sannol. hypokoristisk bildning till sv. dial. skrave (se SKRAGA); jfr ä. d. skrabe]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) = BORDS-FOT 2. Norlind AllmogL 196 (1912). jfr BORDS-SKRABBE.

 

Spalt S 4732 band 26, 1973

Webbansvarig