Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRABBA skrab3a2, sbst.3, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[till stammen i SKRABBA, v., o. med liknande bet.-utveckling som SKRAVEL; namnet torde syfta på växtens (obetydliga utseende o. dess) rikliga förekomst på vissa orter (jfr Linné Gothl. 193 (1745) o. SKRÄPPA, växt tillhörande släktet Rumex)]
bot. (växt tillhörande) släktet Globularia Lin. Liljeblad Fl. 60 (1798; om släktet). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 115 (1901). LoW (1911). — jfr BERG-, KLOT-SKRABBA.
Ssg: SKRABB-VÄXT. (numera föga br.) växt tillhörande familjen Globulariaceæ; särsk. i pl., om familjen. Neuman o. Ahlfvengren Fl. 115 (1901; i pl., om familjen). Lyttkens Växtn. 190 (1904; i pl., om familjen).

 

Spalt S 4731 band 26, 1973

Webbansvarig