Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKOVOM, adv.
Ordformer
(skåfwom)
Etymologi
[sv. dial. skovom; eg. dat. pl. av SKOV, sbst.2; jfr med avs. på bildningen STUNDOM]
(†) i skov (se SKOV, sbst.2 4), skovtals (se d. o. 2). Qwinnan (som är havande) finner sigh Rysningh i Kroppen och någhon Wärk om Länderne som skåfwom påkommer. Palmchron SundhSp. 350 (1642).

 

Spalt S 4730 band 26, 1973

Webbansvarig