Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKOTTROCK skot3~rok2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(skot- 16951762. skott- 1799 osv. skåt- 1695. skått- 17251800; se för övr. ROCK, sbst.3)
Etymologi
[jfr d. skot(te)rok, nor. skott(e)rokk; förleden är sannol. SKOTTE, sbst.2; senare ssgsleden är ROCK, sbst.3; ordet har sannol. urspr. betecknat en spinnrock av skotsk typ; jfr MHoffmann i By og bygd 1: 9 ff. (1943)]
(förr) spinnrock med stort hjul (som sattes i rörelse med handen); jfr HAND-ROCK, LÅNG-ROCK, sbst.1 MalmöBarnhRäkensk. 1695, s. 160. Kommer en rask bondepiga, at swinga sig wid en skot-råck, skal hon snart spinna up et halft Lispund ull. GbgMag. 1762, s. 274. Kjellberg Ull 641 (1943; om norska förh. c. 1750).

 

Spalt S 4713 band 26, 1972

Webbansvarig