Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKOTTA, v.3 -ade. vbalsbst. -NING (SkeppsgR 1543, Därs. 1546).
Ordformer
(skot- 1546 (: skotningen). skott- (-å-) 15441547. skåt- 1543 (: skåtnig(en)))
Etymologi
(†) förse (fartyg l. båt) med (löst) golv av bräder (under last), anbringa (löst) golv av bräder (under last) i (fartyg l. båt). SkeppsgR 1543. xiiij Maij kom til (fartyget) Gripegeeth ner th(er) skottades vndh(er) salth(et) som fördes til saltziudaren Twebret spiich (dvs. ett slags jämförelsevis lång spik) — ij c. Därs. 1546. xvij Junij kom til iij Torske Jullar som the skottades medh Jnnan til Twebredh Spick — jc. Därs. 1547.
Ssg: SKOTT-BRÄDE, sbst.1, se skott, sbst.1 ssg.

 

Spalt S 4706 band 26, 1972

Webbansvarig