Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKOTSK skot4sk, förr äv. SKOTTISK, adj. ((†) n. = (TullbSthm 1536, s. 75 a (i bet. 1 e β), 2SthmTb. 7: 258 (1586: skotzsk saltt), KlädkamRSthm 1601 A, s. 120 b (: Skotz kläde; möjl. ssg))). adv. -T. Anm. I ä. tid föreligger möjl. äv. en oböjlig sidoform skotske l. skottiske [måhända utvecklad ur böjningsformer av skotsk resp. skottisk o. ansluten till sådana adj. som REDE, ÖDE]. I vissa av nedan anförda språkprov kan formen på -e möjl. i stället fattas ss. en ssgsförled [jfr sådana ssgr som DANSKE-MAN, FINSKE-VÄVNAD, RYSKE-HUDAR]. Ijjj sticken skåttiske XX alne engelsth. TullbSthm 1539, s. 68 b; jfr 1 e β. Grofft skotzske kläde. Därs. 4/6 1543; jfr 1 a o. SKOTSK-KLÄDE. Een skåtske piga. BtÅboH I. 1: 173 (1618). 1 g(ammal) goll sparlakan af skåtzske tygh .. 2 st. sparlakan af skåtske waar. Därs. I. 4: 180 (1632); jfr 1 a o. SKOTSK-TYG.
Ordformer
(schosk 1573. schots (-ttz, -tz) 1569 (i bet. 1 e β), 15761578 (: Schotz vadmall; möjl. ssg). schotsch (-tzsch) 15621630. schottisk 1561. schottsk (-ttzsk) 15741815. schåttisk 1561. schåttsk 1604. skockz 16201621. skohz 1620. skosk 1581. skotcks 1543 (i bet. 1 e β). skotsch c. 1640. skotsk (sc-, -ttsk, -ttzsk, -tzk, -tzsk) 1539 (: Engelsk skotsk; i bet. 1 e β), 1541 osv. skottisch c. 1640. skottisk 15541836. skotts (-ttz, -tz) 1543 (: Skotz kläde; möjl. ssg), 1554 (i bet. 1 e β)1837 (: Skottstygstäcke). skotzske 1543 (: Skotzske kläde); jfr anm. ovan. skåsk 1553—54 (: Grofft skåsk Lärefftt; möjl. ssg). skåtisk 1539. skåtsk (-ttsk, -tzk) 1536 (i bet. 1 e β), 15991603. skåtske (-tzske) 1618 (: skåtske piga)1632 (: skåtzske tygh .. skåtske waar); jfr anm. ovan. skåtskz 1637. skåttiske 1539 (: iiij sticken skåttiske); jfr anm. ovan. skåtz 1585 (: Skåtz grå; möjl. ssg))
Etymologi
[jfr d. skotsk (ä. d. äv. skottisk), fvn. skozkr, mlt. schottesch, schottisch, schot(t)sch (lt. schottsch), mnl. sc(h)otsch, scotsc, scots (holl. schots), t. schottisch, feng. scottisc (eng. scotch, scots, scottish), senlat. scotticus; till SKOTTE, sbst.2; med avs. på den ändelselösa formen i n. sg. jfr GÖRLISK, LYBSK m. fl. — Jfr SCHOTTIS]
1) som har avseende på l. samband med l. utgöres av l. är kännetecknande för skottar l. Skottland l. som härstammar från l. är hemmahörande i l. (urspr.) tillverkats i Skottland; jfr SKOTTLÄNDSK. RR 18/3 1561. En skottisk man, benempd Tomas Eller. 2SthmTb. 4: 135 (1571). Andres Buck, som ähr af dhe frija vnder schåttske fahnann. 3SthmTb. 5: 372 (1604). Den kända skotska gnidigheten. VHem 1932, nr 4, s. 3. Skotsk folkpoesi. 3SAH LXII. 2: 65 (1951). — jfr HÖG-, IRO-, LÅG-SKOTSK. — särsk.
a) om (föremål av) tyg l. trikå l. garn: tillverkad i Skottland l. på ett för Skottland kännetecknande sätt; om (föremål av) tyg l. trikå särsk.: skotskrutig; jfr b, e β, g. TullbSthm 1539, s. 68 b. Skotz kläde 5 sticker. Därs. 3/6 1543; möjl. ssg. Grofft Skotsk kärsij. Därs. 26/10; möjl. ssg. Grofft skåsk Lärefftt. VårNådFruOpb. 1553—54, s. 19; möjl. ssg. Skotzske Strump(er) — 400 par. TullbSthm 27/8 1580. 4 aln skottz plädding till foder. BoupptSthm 1680, s. 1269 a, Bil. (1673); möjl. ssg. Skottskt Garn. (Dvs.) Stickgarn, som färgats vexelvis med två olika färger, och hvaraf flammiga och melerade sticktygsvaror förfärdigas. Åstrand 2: 279 (1855). Benämningen skotska tyger användes inte endast för de skotska rutmönstren utan även för många andra rutiga fantasimönster. Varulex. Beklädn. 128 (1945); jfr b. — särsk. (†) i uttr. skotskt blå, om blått tyg från Skottland, skotskt grå l. grått, om grått tyg från Skottland (jfr GRÅ 1 b). Skottisk gråtth. KlädkamRSthm 1554 G, s. 27 b; möjl. ssg. Skottsk blåå. Därs. 1579 B, s. 1 a; möjl. ssg. Skåtz grå. Därs. 1585 A, s. 30 a; möjl. ssg.
b) [jfr a] om mönster för föremål av tyg l. trikå: kännetecknande för Skottland (särsk.: skotskrutig); förr äv. i uttr. skotska stygn, om stygn som bilda rutor omgivna av stickstygn; jfr g. Modet är outtröttligt i sina bemödanden att alltid framställa .. sina älsklingstyger (dvs. batist o. perkal) i nya mönster. De stora, skottska rutningarne .. hafva troligen aldrig förr användts på detta sätt. Freja 1874, s. 121. Skottska stygn. DamBok 14 (1879). En elegant scarf i prickigt, randigt eller skotskt mönster. SvD(A) 1935, nr 342, s. 4.
c) i vissa uttr. som beteckna djur l. växter som förekomma i l. härstamma från Skottland.
α) (föga br.) skotsk setter, svart o. rödbrun setter med ungefär samma färgteckning som svart o. rödbrun tax, gordonsetter. Hamilton Hundras. 106 (1900). 2SvUppslB 13: 943 (1949).
β) skotsk terrier, lågbent, oftast svart, strävhårig terrier; jfr SKOTTE, sbst.2 2. Hamilton Hundras. 177 (1900). Edström Hund. 78 (1948).
γ) (numera föga br.) skotsk vallhund l. fårhund l. herdehund, oftast långhårig, en-, två- l. trefärgad vallhund, collie. Skotska fårhunden. Rydholm Hund. 52 (1881). Skotska herde- eller fårhunden. Sundström HbHundv. 137 (1888). Collien (skotska vallhunden el. fårhunden). 2SvUppslB 13: 943 (1949).
δ) skotsk viva, förr äv. majviva (bot.), växten Primula scotica Hook. Krok o. Almquist Fl. 1: 79 (1903). Hylander PrydnV 62 (1948).
d) (förr) i uttr. skotsk dusch l. skotskt bad, om omväxlande varm o. kall dusch använd vid medicinsk behandling. NF 4: 18 (1880). HufvudkatalSonesson 1920, 5: 251 (: skotska bad). Wernstedt (1943).
e) (†) i vissa substantiviska anv.
α) i pl. best.: skottarna. HSH 9: 53 (1562). Them Engelskom och Skottskom draga .. (holländarna) medh Häringsfånget Nähringen undan ögonen. Risingh LandB 93 (1671).
β) [jfr motsv. anv. i ä. d.] i n. sg. obest.: tyg tillverkat i Skottland l. på ett för Skottland kännetecknande sätt; jfr a o. SKOTSK-TYG, SKOTTNISK, SKOTT-TYG, sbst.2 Eth st(yck)e skåtsk. TullbSthm 1536, s. 75 a. Engelst packelakann .. Engelst Skottsk .. Engelst kärsij. KlädkamRSthm 1579 B, s. 105 a. Kläde .. Skotsk — 198 1/4 .. alnar. Därs. 1583 A, s. 9 b; jfr a. jfr ENGELSK-SKOTSK.
f) ss. adv.: på ett för skottar l. Skottland kännetecknande sätt; särsk. i uttr. skotskt rutig. Skottskt rutiga gångkappor. Nicander Minn. 1: 195 (1831). Den bjerta skottskt randade klädningen. Snellman Gift. 2—3: 86 (1842). MärthaskolHb. 69 (1941).
g) [jfr a, b] bag. i utvidgad anv., i uttr. skotsk tårta, om mandeltårta som garnerats med olikfärgade frukter o. geléer i rutmönster. Högstedt KokB 546 (1920). StKokb. 71 (1940).
2) [jfr motsv. anv. av eng. scotch; specialanv. av 1; skottar ha rykte om sig att vara överdrivet sparsamma] (mera tillf.) överdrivet sparsam. Trots sin rikedom gav .. (J. J. Astor) en ibland anledning till att säga skotsk om honom, och då kände man ändå, att det var nästan för vänligt sagt. Krey-Lange MelbaLiv 120 (1927). Hennes uppfattning om kostnaderna är fullkomligt skotsk. Facht Wodehouse FinPpr 57 (1936).
Ssgr (till 1): SKOTSK-FÖDD, p. adj. född i Skottland. Bring WarmhBibl. 163 (1941).
-GAELISK l. -GÄLISK. (vanl. skrivet med bindestreck mellan ssgslederna) (i fackspr., i sht språkv.) som tillhör l. har avseende på gaelerna i Skottland l. deras språk. 3NF 8: 297 (1928).
-GAELISKA l. -GÄLISKA. (vanl. skrivet med bindestreck mellan ssgslederna) språkv. om det gaeliska språket i Skottland; jfr hög-skotska. 3NF 8: 296 (1928).
-GANAD, p. adj. (i vissa trakter) om sill: som gälats o. samtidigt fått magen uttagen. SvFiskelex. 512 (1955).
-GANING. (i vissa trakter) om handlingen att gäla sill o. samtidigt ta ut magen. SvFiskelex. 512 (1955).
-GÄLISK(A), se -gaelisk(a).
(1 a) -HOSA. (†) i pl.: hosor av skotskt ursprung l. skotsk typ. Skotz hossor — 18 st(ycke)n. TullbSthm 14/8 1578.
(1 a) -KERSI-STRUMPA. (†) i pl.: strumpor av skotskt kersej; jfr skott-kersi. Skotz Kärsij strump(er) — 6 par. TullbSthm 27/5 1583.
(1 a) -KLÄDE. (†) skotskt kläde; jfr skotte-kläde. TullbSthm 20/8 1576 (: Schotsklädhe).
(1 a) -LÄRFT. (†) skotskt lärft; jfr skott-lärft. BoupptSthm 1669, s. 1212 (: Skottzlärofft).
(1 b) -MÖNSTRAD, p. adj. om tyg o. d.: som har skotskt (i sht skotskrutigt) mönster. SvD(A) 1938, nr 246, s. 7.
(1 a) -PLEDDING. (†) ”pledding” av skotskt ursprung l. skotsk typ. BoupptSthm 1681, s. 625 a, Bil. (: Skottzplädding).
(1 a, b) -RUTIG. om mönster: som kännetecknas av olika stora rutor bildade av olikfärgade ränder som korsa varandra; om (föremål av) tyg l. trikå: som har sådant mönster; jfr -mönstrad. Lieberath 15År 34 (1935; om kolt).
(1 a) -STRUMPA. (†) strumpa av skotskt ursprung l. skotsk typ; anträffat bl. i pl.; jfr skotte-strumpa. TullbSthm 27/5 1583.
(1 a) -TYG. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) tyg av skotskt ursprung l. skotsk typ; jfr skotsk 1 e β, skottnisk, skott-tyg, sbst.2 Svensson SkånFolkdr. 292 (i handl. fr. 1817: skottstyg).
Ssgr (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): skotsktygs-klänning. klänning av tyg av skotskt ursprung l. skotsk typ. BoupptSthm 1674, s. 777 b (: Skotz Tygs Kledning).
-täcke. täcke av tyg av skotskt ursprung l. skotsk typ. BoupptVäxjö 1837 (: Skottstygstäcke).
(1 a) -VEPA. (†) skotsk vepa. 2. gambla Skotzweeper. BoupptSthm 4/9 1669.
Avledn. (till 1): SKOTSKA, i bet. 1 f., i bet. 2 o. 3 r. l. f.
1) skotsk kvinna; jfr skottländerska, skottländska 1. Holmberg 1: 687 (1795). Edqvist Skugg. 237 (1958).
2) språk l. dialekt som talas i Skottland; dels om skotsk-gaeliska, dels om den variant av engelska som talas i Skottland; jfr skottländska 2. Bureus Runaräfst 118 (1602). IllSvOrdb. (1955). jfr hög-, höglands-, låg-skotska.
3) (i Finl., bygdemålsfärgat) schottis. LoF 1874, s. 212.
SKOTSKHET, r. l. f. egenskapen att vara skotsk. RöstRadio 1938, nr 3, s. 6.

 

Spalt S 4661 band 26, 1972

Webbansvarig