Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKJUTSFÖRD, p. adj.
Ordformer
(skiutz-)
Etymologi
[sannol. till uttr. föra ngn i skjutsfärd (se SKJUTSFÄRD c β)]
(†) transporterad med skjuts l. berättigad till skjuts. Skiutzferden tychte Hans Excellence bäst afröijas, att man öfverlade .. hvilke som bordhe billigt blifva skiutzfördhe, nembligen l. hufvudtåg med armeen, 2. H. Maij:tt sielf uti egen person, 3. profosser när the slå effter någon missgerningzman. RP 8: 696 (1641).

 

Spalt S 4298 band 26, 1971

Webbansvarig