Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKINGLANOT, r. l. f.
Ordformer
(schingla noht)
Etymologi
[ssg med NOT, sbst.1; förleden möjl. ombildning av stammen i sv. dial. skimla, nor. skimle, nor. dial. skimla, alla med bet.: fiska med puls, pulsa, till sv. dial. skimla, nor. skimle, nor. dial. skimla, alla med bet.: puls, sannol. eg.: skinande (ljust l. vitt) trästycke, till SKIMLA, v.2; ombildningen i så fall möjl. beroende på inflytande från SKINGRA, v.1]
(†) pulsnot? Andreass ij gelle till enn schingla noht Lant peningar. BoupptSthm 1674, s. 747 a.

 

Spalt S 4082 band 26, 1971

Webbansvarig