Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKINDEL ʃin3del2 l. ʃin4del, r. l. m.; best. -n; pl. skindlar.
Ordformer
(förr äv. sch-)
Etymologi
[av t. schindel, takspån, spjäla (se SHINGEL)]
(numera föga br.) till spjälkning vid benbrott o. d. använt (urskålat, stoppat) långsmalt stycke av trä l. papp l. läder o. d. (av samma bredd som den skadade lemmen), spjäla, skena. Til armens styrka lades en tjenlig skindel med binda kring brottet. Acrel Chir. 256 (1759). Ett stort antal klädda skindlar. TSjöv. 1905, s. 586.
Ssg (numera föga br.): SKINDEL-KUDDE. ss. skydd mot skavning o. d. mellan spjälkad lem o. skena använd kudde. SamlFörfArméen 5: 629 (1856). FörslReglSjukvFält 1889, s. 196.
Avledn.: SKINDLA, v. [jfr t. schindeln] (†) (medelst skena) spjälka (bruten arm o. d.). Acrel Chir. 255 (1759).

 

Spalt S 4082 band 26, 1971

Webbansvarig